18 กรกฎาคม 2563

ลงนามถวายพระพรออนไลน์

             ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง   
จังหวัดปทุมธานี  ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรม ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาส ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

https://forms.gle/ukBknUUycDZYsaJx5