1 เมษายน 2559

โครงการบรรณสัญจร ๒๕๕๙ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง... ได้รับบริจาคหนังสือตามโครงการบรรณสัญจร...  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี


         
                                                                  ผู้บริจาค


รวบรวม... พร้อมส่ง ให้กับบ้านหนังสือชุมชนในเขตอำเภอคลองหลวง 


     
 


 

คณะครู  กศน.อำเภอคลองหลวง  ได้นำหนังสือไปบริจาคตาม "โครงการบรรณสัญจร ๒๕๕๙"  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ตามบ้านหนังสือชุมชน  ๒๙  แห่ง ในเขตอำเภอคลองหลวง  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนในชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น