28 ตุลาคม 2559

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงประทับอยู่ใน"พระราชวัง" น้อยกว่า"การเสด็จฯ" ไปปัดเป่าทุกข์ร้อนให้พสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร