29 กุมภาพันธ์ 2559

เรียนรู้... การใช้บริการห้องสมุดประชาชน

คุณครูลัดดา  ชูเกียรติศิริชัย  ได้นำนักเรียน โรงเรียนคลองสองฯ ชั้น ป.2 จำนวน 36 คน  เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง เพื่อให้เด็กได้เข้ามาใช้บริการช่วงพักกลางวัน ในมุมหนังสือเด็กและเยาวชน

              


              


                   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น