1 เมษายน 2562 วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษาและยังเป็นวันเจ้าฟ้านักอ่าน
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


ข้าพระพุทธเจ้า  ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง