ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนบริจาคหนังสือ...         
             ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง   ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือใน  "โครงการบรรณสัญจร"  เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนในชุมชน

              โดยบริจาคได้ที่   ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง
                                ที่อยู่  40/4  หมู่ 7  ถ.บางขันธ์ - หนองเสือ  ต.คลองสอง
                                อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120
      
         โดยบริจาคได้ที่   ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง  โทร. 02 - 9015785


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น